Hợp mốt

Hợp mốt

Khái niệm phù hợp của BAF -
Thời trang Fit với mỗi thân hình.

Người Đức thường nói „Quần áo làm người“, câu tục ngữ này thật đúng. Quần áo thời trang được fit tuyệt đối với thân hình là điều thiết yếu cho diện mạo của tầng lớp thượng lưu.

Chúng tôi triển khai thời trang với sự fit hoàn hảo cho phụ nữ có nhận thức được xu hướng thời trang. Dù sát thân, thẳng thân hoặc rộng lỏng lẻo đều không có vấn đề với sự fit hoàn hảo. Nguyên liệu sản xuất từ cotton thân thiện với da, vải stretch hoặc xơ tổng hợp hiện đại điều được fit tuyệt đối.

Tin tức

Xem tất cả