Thiết kế

Thiết kế

Sáng tạo và độ tin cậy -
Chìa khóa để lợi thế cạnh tranh của chúng tôi

Sáng tạo: Đội ngũ chuyên gia xu hướng, nhà thiết kế và stylist đầy tham vọng của chúng tôi tạo thành trung tâm của Brothers and Friends. Mỗi ngày chúng ta chia rẽ mới, tìm cảm hứng cho xu thế quốc tế và mở rộng biên giới sáng tạo. Chúng tôi làm việc này chỉ với một mục tiêu: tạo ra một dòng sản phẩm sáng tạo và thương mại với thiết kế nhanh nhẹn và sinh động cho phụ nữ trẻ và có thể hoạt động tốt nhất trên khắp Châu Âu. Mục đích của chúng tôi là rõ ràng: sự phát triển của bộ sưu tập nổi bật, phù hợp với tinh thần của tuổi tác và đồng thời đáp ứng mọi yêu cầu của sự phù hợp và thoải mái mặc. Đây là thách thức đối với đội ngũ thiết kế của chúng tôi, hãng luôn tạo ra các bộ sưu tập thành công mới.

Độ tin cậy: Chúng tôi giám sát toàn bộ quá trình sản xuất từ cách trình bày sáng tạo đến bài báo hoàn chỉnh về quần áo được thường xuyên theo dõi chặt chẽ và đánh giá liên tục. Chung tôi đảm bảo khách hàng có những thiết kế sáng tạo, chất lượng dui trì trong sản xuất, cũng như việc xuất hàng kịp thời và đáng tin cậy cho các Thương hiệu riêng của bạn. Đó là độ tin cậy của chúng tôi - Từ mọi góc độ.

Tin tức

Xem tất cả