History

Lịch sử hình thành

MYTHO GARMENT, May Mỹ Tho được thành lập vào năm 1982. Đây là một công ty may mặc đầu tiên ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, tại đồng bằng sông Cửu Long ở miền Nam Việt Nam.

Năm 2013, MYTHO GARMENT đã được chuyển đổi thành công ty đầu tư nước ngoài với vốn đầu tư 100% của BAF-WOMAN CHLB Đức. Điều này cho phép chúng tôi kết nối các điểm sản xuất hấp dẫn ở miền Nam với sự gần gũi trực tiếp với khách hàng cùng với các giá trị kinh doanh của công ty Đức.

Tin tức

Xem tất cả