My Tho Garment

Ông Michael Kuehn

Tổng giám đốc

michael@grandmex.com

Ông Sam

Giám đốc nhà máy

sam@grandmex.com

Bà Rainie

Giám đốc tài chính

rainie@grandmex.com

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Trưởng phòng kế hoạch

hanh.mtg@grandmextg.com

Map

101 National Road 1, Ward 10, My Tho City, Tien Giang Province, Vietnam
Hotline: +84(0)273 855932 - Email: info@mythogarment.com.vn
Web: www.mythogarment.com.vn

 
 
BSCI ICS TUV BetterWork OEKO-TEX EcoVero BCI REPREVE ZDHC HiggIndex
Facebook Twitter Youtube