My Tho Garment

Ông Sascha

Tổng giám đốc

sconrad@bafwoman.com

Ông Lân

Trưởng phòng nhân sự

lan.mtg@grandmextg.com

Map

101 National Road 1, Ward 10, My Tho City, Tien Giang Province, Vietnam
Hotline: +84(0)273 855932 - Email: info@grandmextg.com
Web: www.mythogarment.com.vn

 
 
BSCI ICS TUV BetterWork OEKO-TEX EcoVero BCI REPREVE ZDHC HiggIndex
Facebook Instagram Youtube