"Become a friend!"

Nhân sự

"Become a friend!"

"Trở thành một người bạn!" – „Become a friend!”

Thời trang được tạo bởi con người: Lúc họ thực hiện phần bổ nhiệm của họ bằn niềm đam mê và năng động hơn, sản phẩm do họ sáng tạo sẽ càng hoàn hảo. Chúng tôi tự coi mình là một đội ngũ kết hợp trải nghiệm với sự tươi mới, knowhow và những ý tưởng sáng tạo.

Tinh thần đồng đội là chìa khóa thành công. Nhà thiết kế, quản lý sản xuất và sales hợp tác chặt chẽ với nhau. Mỗi người trong đội ngũ đóng góp 100% bên lĩnh vực của mình, chia sẻ kiến thức của họ cho đồng ngũ, để mỗi người đều có lợi từ mọi người. Điều này tạo ra một quá trình năng động, được phản ánh trong tất cả các bộ sưu tập thời trang của chúng tôi.

Bạn muốn trở thành một thành viên của đội Brothers and Friends? Chúng tôi mong chờ thư xin việc của bạn, bởi vì chúng tôi luôn vui vẻ nắm lấy tài năng năng động mới. Tất nhiên chúng tôi cũng hoan nghênh tài năng trẻ. Trong tất cả các lĩnh vực chúng tôi luon tìm kiếm thực tập sinh và các học viên co ý tưởng muốn tạo sự khác biệt.


> Tuyển Dụng 

> [mkuehn(at)bafwoman.com]

Tin tức

Xem tất cả