Tuyển dụng - HR

Tuyển dụng
Công nhân may

Công nhân may

Do nhu cầu mở rộng sản xuất,chúng tôi cần tuyển công nhân may số luộng không giới hạn

Xem thêm

Nhân viên Qc

Nhân viên Qc

Do nhu cầu mở rộng sản xuất,công ty cần tuyên qc số lượng không giới hạn

Xem thêm