BSCI - SSC

BSCI - SSC

Những điều đặc biệt quan trọng đối với chúng tôi là:

Phát triển bền vững, Thân thiện môi trường, Trách nhiệm xã hội

Đấy chính là những phần quan trọng trong triết lý kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi quan tâm đến các tiêu chí môi trường trong quá trình sản xuất, ví dụ khi mua nguyên phụ liệu: vải  Ökotex, vải cotton hữu cơ, vv ...

Nguyên tắc sản xuất của chúng tôi dựa trên codex của BSCI (Business Social Initiative Initiative). được giám sát bởi nhân viên của chúng tôi, cũng như các khách hàng của chúng tôi. Đây là một trong những đóng góp của chúng tôi để cải thiện điều kiện làm việc và tiêu chuẩn xã hội cho người lao động trong chuỗi giá trị trên

 

> [www.bsci-intl.org]

> [www.betterwork.org]

 

Tin tức

Xem tất cả