Tổ chức sinh nhật tháng 10/2017 cho công nhân cty

Sự kiện Cty Mỹ Tho

Tổ chức sinh nhật tháng 10/2017 cho công nhân cty

 

       Sinh nhật hàng tháng của công nhân

Tin tức

Xem tất cả