My Tho Garment

Công nhân may

Công nhân may

Do nhu cầu mở rộng sản xuất,chúng tôi cần tuyển công nhân may số luộng không giới hạn

BSCI ICS TUV ORGANIC BLENDED ORGANIC 100 BetterWork OEKO-TEX EcoVero BCI REPREVE ZDHC HiggIndex
Facebook Twitter Youtube