Trợ lý Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chánh

Trợ lý Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chánh

BSCI ICS TUV BetterWork OEKO-TEX EcoVero BCI REPREVE ZDHC HiggIndex
Facebook Instagram Youtube